Accenda: dynamisch bedrijf.

Vanuit Accenda staat een team van praktisch ingestelde professionals klaar

Over ons

De wereld is voortdurend in beweging. Het is voor ondernemers daarbij niet gemakkelijk en zelfs vaak onmogelijk om hiervoor binnen de eigen onderneming voldoende capaciteit vrij te maken. Daarenboven worden er steeds hogere eisen gesteld aan contractvorming, risico beheer, monitoren en KENNIS. Verder hebben margeverschraling en schaalvergroting vaak een opwaarts effect op de risico's. De externe specialist maakt het mogelijk om dan de juiste expertise in huis te halen wanneer het noodzakelijk is.

Accenda staat garant voor een verbetert rendement. Het basisteam bestaat uit twee broers. Professionals met een brede ervaringshorizon opgedaan in de maak- en kennisindustrie. John en Martin kunnen een beroep doen op collega’s, kenniscentra en een netwerk aan vakspecialisten.

Accenda wijsheid

De geslaagde ondernemer:

  • Heeft een duidelijk strategisch doel
  • Staat voor open communicatie
  • Herkent zwakker en sterker componenten
  • Pareert doelgericht bedreigingen
  • Ziet en benut zijn kansen

En....raadpleegt dus tijdig de noodzakelijke expertise. Vanuit Accenda staat een team van praktisch ingestelde professionals klaar om het management van haar klanten te ondersteunen. De ondersteuning is erop gericht om strategische plannen te formuleren, te accelereren en tactisch te begeleiden naar meer rendement.

De naam ACCENDA

Deze naam is bewust en zorgvuldig gekozen. Voor ons is belangrijk dat de naam en logo dat uitstraalt wat wij nastreven:

  • Kwaliteit
  • Toegevoegde waarde
  • Dynamiek
  • Compleet concept
  • Netwerk en project georiënteerd

Accenda is de vervoeging van het Latijnse woord Accendo. Vertaald naar het Nederlands betekent dit 'toevoegen' en 'ontsteken'.

is de eerste letter van Added Value.

Geeft een accent en is gericht op verbeterde performance en voortdurend streven naar verbetering.

Staat voor een breed netwerk en brede oriëntatie.

Samengevat: Accenda is een dynamische bedrijf dat haar klanten ondersteunt vanuit een gedegen ervaring en kennisgrondslag en is altijd op zoek naar het leveren van kwalitatieve toegevoegde waarde.